Quyết định phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo
Số kí hiệu 7087
Ngày ban hành 30/11/2017 Ngày hiệu lực 08/12/2017
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Quyết định
Cấp ban hành Cấp huyện Cơ quan ban hành UBND huyện
Nội dung Quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020
Đính kèm: Quyết định phê duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo