Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã
Số kí hiệu 08/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/07/2017 Ngày hiệu lực 28/07/2017
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN - MT Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung NGHỊ QUYẾT VỀ NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG-AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Đính kèm: Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã