NGHỊ QUYẾT HĐND XÃ THẠCH THANH
Số kí hiệu 05/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/01/2017 Ngày hiệu lực 09/01/2017
Lĩnh vực Chính trị Loại văn bản Nghị quyết
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung NGHỊ QUYẾT CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND XÃ KHÓA XIX
Đính kèm: NGHỊ QUYẾT HĐND XÃ THẠCH THANH