Kế hoạch
LỊCH TUẦN
Số kí hiệu 52
Ngày ban hành 15/12/2017 Ngày hiệu lực 18/12/2017
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành Chính phủ
Nội dung ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH THANH TỔNG HỢP LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 52
Đính kèm: LỊCH TUẦN

Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: