Kế hoạch
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
Số kí hiệu 01
Ngày ban hành 08/12/2017 Ngày hiệu lực 08/12/2017
Lĩnh vực Kinh tế - Tài nguyên - NN - MT Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018
Đính kèm: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018

Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: