Kế hoạch
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2018
Số kí hiệu Kế hoạch công tác
Ngày ban hành 01/01/2018 Ngày hiệu lực 01/01/2018
Lĩnh vực Cải cách hành chính Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH THANH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ NHẤT NĂM 2018
Đính kèm: KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 01 NĂM 2018

Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: