Kế hoạch
KẾ HOẠC TUẦN 49 NĂM 2017
Số kí hiệu 49 KẾ HOẠCH
Ngày ban hành 24/11/2017 Ngày hiệu lực 27/11/2017
Lĩnh vực Cải cách hành chính Loại văn bản Kế hoạch
Cấp ban hành Cấp xã Cơ quan ban hành UBND xã
Nội dung ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THẠCH THANH TỔNG HỢP LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49/2017
Đính kèm: KẾ HOẠC TUẦN 49 NĂM 2017

Văn bản liên quan theo Lĩnh vực: