CƠ CẤU TỔ CHỨC XÃ THẠCH THANH

STT      Chức danh       Họ tên  Số điện thoại
1 Bí thư Đảng ủy, CT.HĐND Lê Đăng Khâm  0912.905.969
2  P. Bí thư Đảng Lê Thị Liệu  01686.195.275
3 P.Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Tâm  0973.689.770
4 Chủ tịch UBND Trần Xuân Hòa  0913.312.277
5 P.Chủ tịch UBND Nguyễn Bá Cầm  0982.055.964
6 Chủ tịch MTTQ Lê Danh Sỹ  0971.243.598
7 VHTT Trịnh Đình Hiệp  0971.281.599
8 Trưởng Công an Lê Ngọc Cường  0987.090.673
9 CHT Quân sự Nguyễn Đình Đức  0965.484.780
10 VHXH Nguyễn Văn Tố  0985.703.856
11 Tư pháp - Hộ tịch Trần Y Lợi  0988.859.303
12 Chủ tịch CCB Lê Văn Loan  01697.516.055
13 KT-NS Nguyễn Thị Mỹ  0981.812.088
14 VP UB Võ Văn Hồng  0979.461.959
15 TK Lê Thị Bình  0981.919.187
16 Bí thư Đoàn Phạm Xuân Lương  0912.390.986
17 Địa chính Phan Anh Quỳnh  0982.686.095
18 Chủ tịch PN Lê Thị Tiến  01687.984.397
19 Kế toán Phạm Xuân Hường  0984.070.624
20 ĐC -NTM Lê Minh Trường  0168.3952.679
21 Chủ tịch ND Mai Thị Nhung  0989.068.808