Xã Thạch Thanh quyết tâm giữ vững các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Thanh đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.
Xã Thạch Thanh quyết tâm giữ vững các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới

Thạch Thanh đã hoàn thành 20/20 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM ) năm 2017. Nhận thức rõ việc đạt chuẩn NTM đã khó, việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí lại càng khó hơn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Thanh đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

Xã Thạch Thanh ra quân làm đường GTNT năm 2018 

Để hoàn thiện và giữ vững các tiêu chí Thạch Thanh tập trung chú trọng phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng NTM; phát huy tốt vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc vận động tuyên truyền nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy, chính quyền giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM. Quan tâm giữ vững các tiêu chí quan trọng, đặc biệt là tiêu chí giao thông và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Bởi vì địa phương là xã thuần nông, thu nhập của người dân phụ thuộc phần lớn vào sản xuất nông nghiệp, trong khi đó thời tiết khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó lường, mất mùa rất dễ xảy ra và giá nông sản thấp nên việc huy động nguồn lực xây dựng NTM gặp khó khăn. Bên cạnh đó, với phương thức thay đổi quy định thì khó có thể theo kịp những điều chỉnh, thay đổi chuẩn theo theo từng tiêu chí, từng năm như hiện nay.

Nhân dân làm đường giao thông nội đồng

Đối với các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, xã tiếp tục vận động nhân dân cãi tạo, chỉnh trang xóa bỏ vườn tạp, xây bồn hoa và trồng cây xanh tại các tuyến đường, đến nay tại các thôn đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã đạt hơn 70% khối lượng công việc của các tiêu chí để đạt khu dân cư kiểu mẫu, các tuyến đường cũng đang được mở rộng 5m và cứng hóa, bên cạnh duy trì các tiêu chí thì cán bộ Đảng viên luôn khuyến khích bà con đầu tư, phát triển trang trại, chăn nuôi gia súc, gia cầm...cho thu nhập.

Thôn Phúc Lạc xây bồn hoa 

Ngoài ra, môi trường cũng là một trong những tiêu chí được xã Thach Thanh chú trọng duy trì. Do hiện nay ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân chưa cao, công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho cảnh quan môi trường còn nhiều hạn chế. Để giữ vững tiêu chí này, chính quyền cần có những kế hoạch cụ thể trong việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, đồng thời, phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia giúp nhau làm kinh tế, phát triển sản xuất đồng thời giữ gìn vệ sinh môi trường. Với quyết tâm cao, Thạch Thanh quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra trong việc giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM và chất lượng các tiêu chí được nâng lên. Qua đó xây dựng địa phương giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững về quốc phòng- an ninh.

Tác giả: Phạm Lương-Phó Bí thư Đảng ủy - Nguồn: Ban biên tập