Tình quân dân trong xây dựng nông thôn mới
Trường quân sự Tỉnh Hà Tĩnh cùng với BCH Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh ra quân giúp xã Thạch Thanh về đích Nông thôn mới năm 2017
Tình quân dân trong xây dựng nông thôn mới

Tuần qua, từ ngày 21 đến 24/11/2017, hơn 30 chiến sĩ thuộc trường Quân sự Hà Tĩnh cùng với BCH Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã về xã Thạch Thanh tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Bộ đội giúp chỉnh trang đường tại thôn Chương Bình

Trồng cây tại thôn Sơn Vĩnh

Nguồn: BBT