Thạch Thanh - Sự trở mình của một vùng quê nghèo
Công cuộc xây dựng Nông thôn mới tại xã Thạch Thanh đang từng bước hoàn thiện. Những năm qua, sự nỗ lực hết mình của Đảng bộ, chính quyền cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của toàn thể nhân dân đã mang đến cho Thạch Thanh những khởi sắc.
Thạch Thanh - Sự trở mình của một vùng quê nghèo

Chặng đua nước rút trong công cuộc hoàn thiện chương trình mục tiêu quốc qia xây dựng Nông thôn mới tại xã Thạch Thanh đang dần đi đến những chặng đường cuối cùng. Thời gian qua, với sự quyết tâm, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể bà con nhân dân, cũng như sự giúp đỡ của con em xã nhà trên mọi miền Tổ quốc, Thạch Thanh đã có những chuyển biến khởi sắc toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Trung tâm hành chính xã Thạch Thanh (tháng 11/2017)

Các công trình xây dựng cơ bản, hệ thóng điện,Giao thông, thủy lợi đang dần được hoàn thiện. Hệ Thống giáo dục, y tế phát triển ổn định. Tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững. Đời sống nhân dân ngày một tăng lên. 

Nhà văn hóa thôn Thanh Minh

Tác giả: Lê Thị Ái Thơ - Nguồn: BBT