Quyết tâm xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiễu mẫu của người dân thôn Phúc Lạc
Nhằm phát huy hiệu quả ngày ra quân xây dựng Nông thôn mới, bằng huy động sức dân, thôn Phúc Lạc sau những ngày thu hoạch lúa Hè thu lại tranh thủ thời tiết tạnh ráo ra quân xây dựng Nông thôn mới.
Quyết tâm xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiễu mẫu của người dân thôn Phúc Lạc

Nhằm phát huy hiệu quả ngày ra quân xây dựng Nông thôn mới, bằng huy động sức dân, thôn Phúc Lạc sau những ngày thu hoạch lúa Hè thu lại tranh thủ thời tiết tạnh ráo ra quân xây dựng Nông thôn mới. Với cách làm mới mẻ là phát huy sức mạnh Tổ liên gia, từ đó tạo mối đoàn kết nội bộ cao, thôn Phúc Lạc đã ra quân xây dựng được 110 mét kênh thoát nước khu dân cư.

Thôn Phúc Lạc ra quân xây kênh thoát nước 

Song song với việc xây dựng hạ tầng thiết yếu như  đường bê tông, kênh thoát nước, rãnh hoa, thôn Phúc Lạc tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang vườn hộ, sắp xếp nhà cửa gọn gàng.

Việc phấn đấu hoàn thành các tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẫu đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người dân. Đồng thời, đã làm thay đổi gần như cơ bản bộ mặt nông thôn ở thôn Phúc Lạc từ hạ tầng đến cảnh quan môi trường. Hạ tầng thiết yếu khu dân cư được chỉnh trang, nâng cấp, xây dựng đạt chuẩn, tạo ra diện mạo mới cho thôn; Nhà ở được chỉnh trang, sắp xếp lại hợp lý hơn; vườn hộ được quy hoạch, cải tạo, cảnh quan, môi trường cải thiện rõ rệt, hiệu quả kinh tế được phát huy.

Với tinh thần phấn đấu, lao động hăng say, đoàn kết, nhân dân nơi đây quyết tâm xây dựng thôn Phúc Lạc trở thành Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu năm 2018.

 

Nguồn: BBT xã Thạch Thanh