Bản tin chào mừng Đại hội Nông dân xã Thạch Thanh năm 2018
Để chuẩn bị cho Đại hội nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra vào ngày 09/04/2018, BCH hội Nông dân xã Thạch Thanh đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi tại các thôn
Bản tin chào mừng Đại hội Nông dân xã Thạch Thanh năm 2018

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 30/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà; Kế hoạch số 51-KH/HNDH ngày 15/5/2017 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Thạch Hà về tổ chức Đại hội Hội Nông dân xã, tiến tới Đại hội Hội Nông dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân xã Thạch Thanh sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023.

BCH Hội nông dân đã phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội. Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi tại các thôn, xóm

Hội viên nông dân xóm Thanh Giang Tham gia vệ sinh tại Hội quán thôn

Cán bộ, Hội viên nông dân khơi thông cống rãnh và chăm sóc bồn hoa, cây cảnh

Hội viên nông dân thôn Hương Lộc cứng hóa đường nội đồng

Để chuẩn bị cho Đại hội nông dân nhiệm kỳ 2018 – 2023 diễn ra vào ngày 09/04/2018.  Từ nay cho đến Đại hội, Ban chấp hành Hội tiếp tục phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội.

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Lam - Phó CT Hội nông dân xã - Nguồn: Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Thạch Thanh