THANH THẠCH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017
Sáng ngày 31/12/2017, UBND xã Thạch Thanh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
THANH THẠCH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017, được sự đồng ý của Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, xã Thạch Thanh đã tiến hành tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2018. Về tham dự hội nghị có sự góp mặt của các đồng chí đại diện cho BCH Quân sự Huyện Thạch Hà, Đại diện lãnh đạo Công an Huyện, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ, Trưởng phó các Ban ngành, đoàn thể cấp xã; đại diện 2 nhà trường và Trạm y tế xã cùng với toàn thể Ban cán sự 9 thôn.

Hội nghị tổng kết công tác QP-AN xã Thạch Thanh năm 2017

Hội nghị đã báo cao cụ thể tình hình thực hiện nhiệm vụ QP-AN năm 2017, nhìn nhận những điểm mạnh và điểm yếu trong quá trình chỉ đạo thực hiện. Đồng thời, Hội nghị cũng biểu dương 5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN năm 2017. Kết thúc Hội nghị, UBND xã cùng với các tổ chức, nhà trường, trạm y tế và các đồng chí đại diện cho 9 thôn ký cam kết bảo đảm tình hình trật tự an ninh trên địa bàn xã Thạch Thanh trong năm 2018.

 

5 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác QP-AN 2017

Nguồn: BBT