Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018
Sáng ngày 02/5, Ban chỉ huy quân sự xã Thạch Thanh tổ chức khai mạc huấn luyện năm 2018. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trần Xuân Hòa- Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Nguyễn Bá Cầm – Phó Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch UBND và các đồng chí trưởng phó các ban, ngành đoàn thể trong toàn xã.
Khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm 2018

Trong  thời gian huấn luyện, các chiến sỹ dân quân tự vệ sẽ được quán triệt các nội dung về âm mưu thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, Luật Dân quân tự vệ; Điều lệnh đội ngũ; kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK; công tác dân vận của lực lượng dân quân tự vệ và một số nội dungkỹ chiến thuật bộ binh.

Thông qua huấn luyện nhằm giúp các chiến sĩ dân quân tự vệ có nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; hiểu được nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương; thành thạo kỹ chiến thuật chiến đấu dân quân tự vệ. Trên cơ sở đó xây dựng phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kỷ luật, tác phong chính quy, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ./.

Kết thúc huấn luyện, BQS xã kiểm tra lựa chọn những cá nhân tiêu biểu tham gia kỳ kiểm tra huấn luyện dân quân tự vệ tại huyện

 

Nguồn: BBT