Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội Nông dân (14/10/1930 – 14/10/2018)
Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018). BCH hội nông dân xã Thạch Thanh đã phát động đợt ra quân “100 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới”, huy động cán bộ hội viên cải tạo vườn tạp chỉnh trang vườn hộ, ra quân làm đường giao thông tại một số thôn trên địa bàn xã. Đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ các xã bạn trong việc xây dựng Nông thôn mới….
Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội Nông dân (14/10/1930 – 14/10/2018)

Hội nông dân Việt Nam ra đời là tiền thân của nông hội đỏ, tại Hội ghị lần thứ Nhất, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 10/1930 đã ra Nghị quyết về thành lập Tổng nông hội Đông Dương và thông qua điều lệ Tổng Nông hội Đông Dương (tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay) đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giai cấp nông dân Việt Nam. Hội nông dân Việt Nam có vai trò to lớn trong cuộc cách mạng, giải phóng dân tộc (1930-1945). Giai cấp nông dân và Hội nông dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam chống đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước (1945 - 1975). Trải qua quá trình hình thành và phát triển, giai cấp nông dân và Hội nông dân ngày càng phát huy được vai trò  nòng cốt của mình, đặc biệt là trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2018). BCH hội nông dân xã Thạch Thanh đã phát động đợt ra quân “100 ngày cao điểm xây dựng Nông thôn mới”, huy động cán bộ hội viên cải tạo vườn tạp chỉnh trang vườn hộ, ra quân làm đường giao thông tại một số thôn trên địa bàn xã. Đẩy mạnh các hoạt động giúp đỡ các xã bạn trong việc xây dựng Nông thôn mới….

BCH Hội giúp đỡ xã Thạch Tiến xây dựng NTM

Hội viên nông dân thôn Hương Lộc ra quân làm đường giao thông nông thôn

BCH Hội đã họp và thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Hội

Nhân kỷ niệm 88 ngày thành lập Hội 14/10/1930 – 14/10/2020. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Thạch Thanh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và của hội. Tiếp tục xây dựng hội vững mạnh, làm tốt công tác phát triển hội viên, từ đó nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và nhất là trong phong trào xây dựng Nông thôn mới cùng với xã nhà xây dựng thành công các khu dân cư kiểu mẫu trong năm 2018.

 

Tác giả: Lam Nguyễn - Nguồn: BBT