Chùm ảnh xây dựng nông thôn mới ở Thạch Thanh
Năm 2017, Thạch Thanh là một trong 05 xã thuộc huyện Thạch Hà được lựa chọn về đích Nông thôn mới. Thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân xã nhà đã nỗ lực, phấn đấu đến nay cơ bản đã hoàn thành 20 tiêu chí theo quy định. Ban biên tập Trang TTĐT xã giới thiệu đến cán bộ và nhân dân xã nhà chùm ảnh về xây dựng NTM tại Thạch Thanh thời gian qua
Chùm ảnh xây dựng nông thôn mới ở Thạch Thanh

 

Đ/c Nguyễn Thị Nữ Y - PCT HĐND tỉnh phát động trồng cây đầu năm tại Thạch Thanh năm 2017

 

 

Hình 1

 

 

Hình 1, Hình 2 Vườn mẫu hộ ông Lê Ngọc Dương thôn Thanh Giang

 


 

Nhà văn hóa Thôn Thanh MinhHợp tác xã môi trường


 

Trạm Y tế xã

 

 

NVH thôn Chương Bình


 

Đường giao thông nội đồng

 

 

NVH Thôn Thanh Minh

 

 

Cải tạo vườn hộ

 

 

Hình 3

 

 

Hình 4

 

 

Hình 3,4,5 Đường Hoa thôn mẫu Thanh Giang

 

 

Xây dựng rãnh thoát nước

 

 

Sản xuất rau, củ, quả vụ đông ở Hòa Hợp, Sơn Vĩnh

 

 

Trồng hàng rào xanh

 

 

Nhân dân luyện tập TDTT

 

 

CBCC ngành Văn hóa - Thông tin huyện giúp chỉnh trang điểm Bưu điện

 

 

Ra quân cải tạo vườn tạp

 

 

Xây bồn trồng cây xanh trước Đài Tưởng niệm Liệt sỹ

 

 

Trồng hàng rào xanh

 

 

Trồng cây xanh trên tuyến đường trục xã

 

 

 

Chỉnh trang NVH thôn

 

 

 

 

Nhân dân xây dựng hàng rào nhà văn hóa thôn

 

 

 

Nhân dân chỉnh trang khu dân cư

 

 

Nhân dân ra quân san lấp mặt bằng NVH thôn

 

 

San, đổ lề đường

 

 

Đổ bê tông đường trục thôn

 

 

 

Nhân dân trồng hàng rào xanh

 

 

Xóa bỏ vườn tạp

 

 

 

Nâng cấp lưới điện

 

 

 

Nhân dân hiến đất mở rộng đường trục thôn

 

 

Nhân dân thôn Hòa Hợp chỉnh trang khuôn viên Nhà văn hóa

 

 

Xóa bỏ vườn tạp