Xã Thạch Thanh tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất vụ Xuân 2018
Sáng sớm ngày 21/05/2018, UBND xã Thạch Thanh kết hợp cùng với HTX Nông nghiệp và Ban cán sự các thôn tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ Xuân 2018.
Xã Thạch Thanh tổ chức thăm đồng đánh giá năng suất vụ Xuân 2018

Đến thời điểm hiện nay, lúa Xuân trên toàn xã đã trổ hết, ở một số vùng bà con nông dân đã tiến hành thu hoạch.

Lúa tại Đồng Nước Bạc - thôn Chương Bình được đánh giá năng suất cao, dự kiến 56 tạ/ha

Mặc dù ngay từ đầu vụ, do ảnh hưởng của 2 đợt rét đậm rét hại làm cho nhiều diện tích lúa mới cấy bị ảnh hưởng, nhiều nơi phải tiến hành cấy lại, ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và phát triển của lúa, cùng với đó, tình hình diễn biến của sâu bệnh không thuận lợi, đặc biệt là bệnh đốm nâu, đạo ôn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị cùng với tinh thần chủ động sản xuất của bà con nông dân nên vụ Xuân năm nay, năng suất lúa bình quân dự kiến đạt khá từ 50-52 tạ/ha, trong đó một số giống chủ lực có diện tích gieo cấy nhiều là J02, KD18, NA6, HT1, Nếp 97-98 ... Đặc biệt, mô hình trồng lúa liên kết J02 tại đồng Nhà Cùa thôn Chương Bình – Thanh Giang cho năng suất và chất lượng tương đối tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.

Giống lúa NA6 tại Phúc Lạc

Cánh đồng mẫu J02 tại nhà Cùa thôn Thanh Giang

Ruộng nếp 97-98 cho năng suất chất lượng cao

Cán bộ ủy ban thăm đồng đánh giá năng suất lúa vụ Xuân 

Theo kế hoạch, khoảng 5-10 ngày nữa, xã Thạch Thanh sẽ tập trung thu hoạch lúa xuân, phấn đấu hoàn thành trước 20/6, để gieo cấy vụ mùa 2018 theo đúng lịch thời vụ .

 

Nguồn: BBT Cổng thông tin điện tử Thạch Thanh