THẠCH THANH TRAO QUÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO 4 HỘ NGHÈO THUỘC VÙNG THƯỜNG XUYÊN NGẬP LỤT
Sáng ngày 02/01/2018, đại diện UBND xã Thạch Thanh, có đồng chí Trần Xuân Hòa- Chủ tịch UBND xã, đồng chí Lê Danh Sỹ - CT.MTTQ xã cùng đồng chí Nguyễn Văn Tố-Công chức Văn hóa chính sách đã đến trao quà hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 4 hộ nghèo trên địa bàn xã.
THẠCH THANH TRAO QUÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO 4 HỘ NGHÈO THUỘC VÙNG THƯỜNG XUYÊN NGẬP LỤT

Thực hiện Quyết định số 09/2017/QĐ-BVĐ của Ban vận động cứu trợ huyện Thạch Hà về việc hỗ trợ và xây dựng nhà ở chính cho hộ nghèo, hộ chính sách thuộc vùng thường xuyên ngập lụt, sáng ngày 02/01/2018, đồng chí chủ tịch UBND xã -Trần Xuân Hòa đã đến thăm hỏi và trao quà cho 4 hộ dân được hưởng chính sách hỗ trợ; cùng đi có đồng chí Lê Danh Sỹ - CT.UB MTTQ xã và đồng chí Nguyễn Văn Tố - công chức Văn hóa chính sách xã Thạch Thanh.

Đại diện UBND xã Thạch Thanh trao quà hỗ trợ nhà vượt lũ cho gia đình chị Nguyễn Thị Hải -thôn Phúc Lạc

Năm 2017, xã Thạch Thanh có 4 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định hỗ trợ và xây dựng nhà ở chính cho hộ nghèo, hộ chính sách thuộc vùng thường xuyên ngập lụt,mức hỗ trợ của toàn xã là 160.000.000 đồng ( 40.000.000 đồng/nhà/hộ) gồm có: Hộ chị Nguyễn Thị Hải - thôn Phúc Lạc, hộ ông Nguyễn Văn Lan - thôn Chương Bình, hộ ông Lê Danh Viễn - thôn Thanh Minh và hộ ông Lê Ngọc Khôi - thôn Sơn Vĩnh.

Ngôi nhà mới xây của chị Hải sau khi được hỗ trợ chính sách nhà vượt lũ

Tác giả: LTAT - Nguồn: BBT