Thạch Thanh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII
Ngày 17/08/2018 tại hội trường UBND xã Thạch Thanh, Đảng ủy xã Thạch Thanh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ và Nghị quyết 07,08,09 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ.
Thạch Thanh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

Dự Hội nghị có đồng chí Mai Hữu Hợi phó ban Tuyên giáo Huyện uỷ; các đồng chí trong BTV, BCH Đảng ủy, cán bộ chủ chốt và toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Từ ngày 07 đến ngày 12/5/2018 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, thống nhất cao và thông qua 3 dự thảo Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ và chỉ đạo của Huyện ủy Thạch Hà, Đảng ủy Thạch Thanh tổ chức Hội nghị này nhằm trao đổi, thảo luận, làm rõ những quan điểm, mục tiêu, những nội dung cơ bản, những điểm mới và những nhiệm vụ, giải pháp của từng Nghị quyết. Từ đó, cấp ủy, các các chi bộ xây dựng chương trình hành động đảm bảo sát với yêu cầu của Nghị quyết, phù hợp với thực tiễn của đơn vị mình để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đồng chí Mai Hữu Hợi - Phó ban tuyên giáo Huyện uỷ, truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Nghị quyết 07,08,09 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ. Trong đó, tập trung phân tích những nội dung cốt lõi, quan trọng, các nguyên nhân, hạn chế, bất cập, những điểm mới, tiến bộ, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các Đề án đã được Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất và ban hành Nghị quyết.

Đồng chí Mai Hữu Hợi truyền đạt nội dung cơ bản các Nghị quyết

Trong quá trình truyền đạt, đồng chí Mai Hữu Hợi đã liên hệ thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ của Đảng bộ cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) cần được nhanh chóng phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo niềm tin, sự đồng thuận, thống nhất hành động trong toàn hệ thống chính trị, ra sức thi đua thực hiện nhiệm vụ, góp phần đưa nội dung Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Đảng viên tham dự Hội nghị 

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Xuân Lương- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy kính đề nghị các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiếp tục tiếp thu, thảo luận Nghị quyết tại đơn vị và viết thu hoạch cá nhân. Trong thời gian tới các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm trong Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết có liên quan trực tiếp tới chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đổi mới, đặc biệt trong giai đoạn toàn Đảng, toàn dân đang tập trung cũng cố, xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững làm cơ sở xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới Kiểu mẫu cho những năm tiếp theo. 

 

 

Nguồn: Văn phòng Đảng uỷ