KHÍ THẾ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2018
Ngay từ những ngày đầu năm 2018, tận dụng thời tiết thuận lợi, UBND xã Thạch Thanh đã kịp thời chỉ đạo bà con nhân dân tập trung ra đồng làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2018
KHÍ THẾ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2018

Thực hiện triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân năm 2018 theo kế hoạch 25/KH-UBND của UBND xã Thạch Thanh ngày 12/12/2017, Ban chỉ đạo sản xuất kết hợp với HTX Nông nghiệp, Các tổ công tác và Ban cán sự các thôn đã chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân kịp thời ra đồng làm đất, chuẩn bị xuống giống kịp thời vụ.

Bà con nhân dân thôn Sơn Vĩnh ra quân làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ Xuân 2018 

Theo kế hoạch, vụ Xuân 2018 toàn xã triển khai sản xuất 285 ha lúa, chủ yếu tập trung các giống lúa chất lượng cao như Khang dân, J02, NA-2... Ngay từ những ngày đầu năm 2018, bà con nhân dân đã tích cực ra đồng làm thủy lợi nội đồng, làm đất chuẩn bị sản xuất theo đúng lịch thời vụ.

Bà con làm thủy lợi tại đồng nhà Hất thôn Phúc Lạc

Tác giả: Lê Thị Ái Thơ - Nguồn: BBT