KHÍ THẾ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2018

KHÍ THẾ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2018

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, tận dụng thời tiết thuận lợi, UBND xã Thạch Thanh đã kịp thời chỉ đạo bà con nhân dân tập trung ra đồng làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2018
KHÍ THẾ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2018

KHÍ THẾ SẢN XUẤT VỤ XUÂN NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 2018

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, tận dụng thời tiết thuận lợi, UBND xã Thạch Thanh đã kịp thời chỉ đạo bà con nhân dân tập trung ra đồng làm thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất vụ Xuân năm 2018

THẠCH THANH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO

THẠCH THANH HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở CHO HỘ NGHÈO

Sáng ngày 25/12/2017, Đại diện Chính quyền xã Thạch Thanh đã đến trao quà hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ gia đình ông Hồ Thế Tề thôn Thanh Giang

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH GIA ĐÌNH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THANH

TƯNG BỪNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH GIA ĐÌNH TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH THANH

Chiều ngày 13/12/2017, trường Tiểu học Thạch Thanh, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức ngày hội đọc sách gia đình năm học 2017-2018, thu hút sự tham gia đông đảo của nhiều học sinh và phụ huynh.

THANH THẠCH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017

THANH THẠCH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2017

Sáng ngày 31/12/2017, UBND xã Thạch Thanh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2017 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2018.

Trước Nghị quyết Trung ương 6, Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức bộ máy ra sao?

Trước Nghị quyết Trung ương 6, Hà Tĩnh kiện toàn tổ chức bộ máy ra sao?

Trước Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khoá XII được ban hành, cấp uỷ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã trăn trở, thể hiện quyết tâm chính trị cao và thực hiện đạt nhiều kết quả trong sắp xếp, tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.