Ngày 11/7/2018, UBND xã Thạch Thanh phối hợp với Công an huyện Thạch Hà tổ chức tập huấn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho các đồng chí là thành viên của Ban chỉ đạo, thành viên Tổ công tác triển khai thực hiện Cơ sở dữu liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Thạch Thanh. Lãnh đạo Công an huyện và chỉ huy các đội nghiệp vụ cùng tham gia hội nghị.